Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1491980871097_7ac203cebb27292102283fb25cd9172a

z1491980871097_7ac203cebb27292102283fb25cd9172a

z1491980865659_e7fcebd933905bf2d20e691788d878e1
z1491980920193_6513d26284c77eddfbce64308a6c8de3

Bài Xem Nhiều