Video đại lễ cung nghinh xá lợi nhập bảo tháp – Chùa Thắng Phúc

0
4821

Video đại lễ cung nghinh xá lợi nhập bảo thápChùa Thắng Phúc.

Video Đại lễ cung nghing xá lợi nhập bảo tháp P1

Video Đại lễ cung nghing xá lợi nhập bảo tháp P2

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here