Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492002299841_92384272c4780dae1a013b14b25caef2

z1492002299841_92384272c4780dae1a013b14b25caef2

z1492001598836_6a9af6c0e851bdf3a550a67dddf61e61
z1492004718255_8f2317e5fa378c96f6c42025b45ad6cf

Bài Xem Nhiều