Ban tôn giáo Hải Phòng về chúc tết thượng tọa

0
975

Một vài hình ảnh ban tôn giáo Hải Phòng về chúc tết thượng tọa được ghi nhận lại: