Home Chùa Thằng Phúc đã tổ chức lễ phát động trồng cây chương trình “ Chùa xanh” chua-thang-phuc-da-to-chuc-le-phat-dong-trong-cay-chuong-trinh-chua-xanh (7)

chua-thang-phuc-da-to-chuc-le-phat-dong-trong-cay-chuong-trinh-chua-xanh (7)

chua-thang-phuc-da-to-chuc-le-phat-dong-trong-cay-chuong-trinh-chua-xanh (1)
chua-thang-phuc-da-to-chuc-le-phat-dong-trong-cay-chuong-trinh-chua-xanh (6)
chua-thang-phuc-da-to-chuc-le-phat-dong-trong-cay-chuong-trinh-chua-xanh (8)

Bài Xem Nhiều