Đại lễ an vị Kim thân Phật Bồ Tát Thánh Tăng

0
208

Đại lễ an vị Kim thân Phật Bồ Tát Thánh Tăng Long Thần Hộ Pháp Lịch Đại Tổ Sư