Đại lễ an vị Kim thân Phật Bồ Tát Thánh Tăng

0
451

Đại lễ an vị Kim thân Phật Bồ Tát Thánh Tăng Long Thần Hộ Pháp Lịch Đại Tổ Sư