Lễ cầu siêu truy tặng trao bằng tổ quốc ghi công

0
242

Lễ cầu siêu truy tặng trao bằng tổ quốc ghi công

Cố Hòa Thượng liệt sỹ Thích Thanh Dũng