Lễ cầu siêu truy tặng trao bằng tổ quốc ghi công

0
1078

Lễ cầu siêu truy tặng trao bằng tổ quốc ghi công

Cố Hòa Thượng liệt sỹ Thích Thanh Dũng