Lễ Huý Nhật Tổ Sư Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Cẩn

0
576

☸Sáng nay, ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần, tại Tổ đình Thắng Phúc, pháp Tôn, pháp điệt sơn môn pháp phái chư phật tử thiện nam tín nữ long trọng tổ chức lễ huý nhật tổ sư…..

☸Nam mô Minh Đức Tháp Ninh Phúc Tuyết Tân Ma Ha Sa Môn Thanh Ninh Tỉ Kheo Tự Tâm Cẩn Thích Chuân Chuân Thiền Sư Chân Thân Bồ Tát Thiền Toạ Hạ??

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận: