Lễ khai quang an vị tượng

0
836

Một số hình ảnh tại lễ khai quang an vị tượng ngày 25/8/2019