Lễ rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Tôn Đức Thắng về khu tưởng niệm Bác Tôn tại Tiên Lãng (2)

0
1502