Lễ tác Pháp Tự tứ hậu an cư PL. 2564 tại trường hạ Tổ đình Thắng Phúc

0
670

Sáng 14 tháng 08 năm Canh Tý ( nhằm ngày 30/09/2020), ngày chư Phật hoan hỷ, cùng với tất cả các trường hạ tại Hải Phòng, cũng như được sự cho phép của Hoà thượng Đường chủ, trường hạ cơ sở 3 – Tổ đình Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp tự tứ hậu an cư PL. 2564 kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp.

le-tac-phap

Sáng 14 tháng 08 năm Canh Tý ( nhằm ngày 30/09/2020), ngày chư Phật hoan hỷ, cùng với tất cả các trường hạ tại Hải Phòng, cũng như được sự cho phép của Hoà thượng Đường chủ, trường hạ cơ sở 3 – Tổ đình Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp tự tứ hậu an cư PL. 2564 kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tạ pháp có sự hiện diện của Thượng toạ Thích Quảng Minh – Thủ chúng hạ trường cơ sở 3; Đại đức Thích Bản Điền – Chánh Duy -na trường hạ cơ sở 3, cùng 90 hành giả đang thực hiện cấm túc an cư tại trường hạ Tổ đình Thắng Phúc.

Như chúng ta đã biết, Tự tứ nhằm mục đích xây dựng tăng đoàn có một đời sống tinh khiết, thanh tịnh và an lạc. Bởi tăng đoàn là một tập thể sống hòa hợp, vô ngã, theo đuổi mục đích tối thượng là giác ngộ và giải thoát. Nhưng muốn thực sự giải thoát và giác ngộ thì mỗi hành giả tu tập cần phải nỗ lực đoạn trừ tận gốc ngã chấp và ba độc tham – sân – si, trau dồi tam vô lậu học. Do vậy, 3 tháng an cư là khoảng thời gian lý tưởng nhất để chư tăng tu tập, diệt trừ các chướng ngại ấy.

24

Sau khi kết thúc 3 tháng an cư, mỗi vị Tỳ Kheo phải tự nguyện đưa mình ra trước đại chúng, nhờ các vị đồng phạm hạnh, nếu thấy hoặc nghe, hoặc nghi vị Tỳ Kheo đó phạm lỗi thì họ sẽ vui lòng chỉ bảo để cho vị đó biết mà sám hối, sửa chữa lỗi lầm. Tự tứ mang ý nghĩa khích lệ, cổ vũ và thông cảm hơn là nhằm mục đích trách phạt hay chế tài. Vả lại đặc tính của Tăng đoàn là nhất trí, thanh tịnh và hòa hợp thế nên người xuất gia ngoài trách nhiệm nỗ lực tu học, hoàn thiện nhân cách, còn có trách nhiệm bảo vệ thanh danh cho tập thể, cho tang đoàn trên tinh thần xây dựng, thương yêu, nâng đỡ.

Đúng 6h00 sáng, chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ của hạ trường cơ sở 3 trang nghiêm vân tập về Tổ đường chùa Thắng Phúc, thành kính dâng hương, đỉnh lễ Chư lịch đại Tổ Sư và cung nghinh chư tôn đức Thủ Chúng, Ban Duy – na hạ trường quang lâm Phật điện Tổ đình Thắng Phúc để cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, lễ cầu gia bị, chúc tán Tam Bảo, chúc tán Hộ pháp vi đà và chúc tán Long thần thổ địa. Sau đó Chư tăng đã thực hiện Yết – ma sai Tự tứ nhân và nhận tự tứ.

Tự tứ là một biểu hiện rõ nét của sự hòa hợp giáo đoàn mà Đức Phật đặt ra. Đây là yếu tố và cũng là điều kiện để Tăng-già được tồn tại, thể hiện tinh thần mà Ngài đã chủ trương “tụ tập và giải tán trong tinh thần hòa hợp” trong các sinh hoạt của Tăng đoàn. Tinh thần hòa hợp nhất trí là sinh mạng cho sự tồn tại của đoàn thể Tăng-già và cũng là sinh mạng của Phật pháp. Vì thế, chư Tăng phải thực hiện một cách nghiêm túc như pháp những điều luật do Phật chế định.

Buổi lễ tác pháp Tự tứ tại trường hạ cơ sở 3 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thắm đượm tình Pháp lữ. Cuối buổi lễ chư tôn đức Tăng Ni đã chụp hình lưu niệm cùng Thượng toạ Thủ chúng hạ trường và Ban Duy – na, kết thúc mùa an cư kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận: