Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1491980960086_e05a797d644437fdc752e25e62d070f8

z1491980960086_e05a797d644437fdc752e25e62d070f8

z1491980920193_6513d26284c77eddfbce64308a6c8de3
z1491980961702_082eba4b086d752d5565bda9e57acd21

Bài Xem Nhiều