Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1491980961702_082eba4b086d752d5565bda9e57acd21

z1491980961702_082eba4b086d752d5565bda9e57acd21

z1491980960086_e05a797d644437fdc752e25e62d070f8
z1491998719229_b199e8ca8d6e6a5e277ed3e97f5b5f06

Bài Xem Nhiều