Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1491998719229_b199e8ca8d6e6a5e277ed3e97f5b5f06

z1491998719229_b199e8ca8d6e6a5e277ed3e97f5b5f06

z1491980961702_082eba4b086d752d5565bda9e57acd21
z1491998778677_642a25251796f6efe9a98f02ef80f73e

Bài Xem Nhiều