Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492000124854_723f232e6b1ff0b4efba286d341493f1

z1492000124854_723f232e6b1ff0b4efba286d341493f1

z1491998834363_701be8d0effd2f8f3d51bb730c853681
z1492000830710_bef16e6be06c60f94583d603ec2ade1d

Bài Xem Nhiều