Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492000830710_bef16e6be06c60f94583d603ec2ade1d

z1492000830710_bef16e6be06c60f94583d603ec2ade1d

z1492000124854_723f232e6b1ff0b4efba286d341493f1
z1492001598836_6a9af6c0e851bdf3a550a67dddf61e61

Bài Xem Nhiều