Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492007169494_214372d0bbeb78a415490ea3292d2d66

z1492007169494_214372d0bbeb78a415490ea3292d2d66

z1492006307657_15f8cb27c089bbd4db89243cac2ef49b
z1492009597424_5d222f3dd906007ff4f31dd549722bce

Bài Xem Nhiều