Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492009597424_5d222f3dd906007ff4f31dd549722bce

z1492009597424_5d222f3dd906007ff4f31dd549722bce

z1492007169494_214372d0bbeb78a415490ea3292d2d66
z1492010361657_4a85436995f66e9af4b45beb324ce926

Bài Xem Nhiều