Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492011257176_e43bb2ef05f7c9d9c4c1105bace4776d

z1492011257176_e43bb2ef05f7c9d9c4c1105bace4776d

z1492010361657_4a85436995f66e9af4b45beb324ce926
z1492012087228_9bd72362156935ddc86e3e0d0cb45fc2

Bài Xem Nhiều