Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492012087228_9bd72362156935ddc86e3e0d0cb45fc2

z1492012087228_9bd72362156935ddc86e3e0d0cb45fc2

z1492011257176_e43bb2ef05f7c9d9c4c1105bace4776d

Bài Xem Nhiều