T.T Thích Quảng Minh vừa được trung ương giáo hội tấn phong giáo phẩm thượng tọa

0
2491

Rất hoan hỷ tổ đình Thắng Phúc thượng tọa Thích Quảng Minh vừa được trung ương giáo hội tấn phong giáo phẩm thượng tọa. Hôm nay thượng tọa Thích Quảng Truyền phó ban trị sự phật giáo tỉnh Lạng Sơn là sư đệ cùng tất cả các con cháu trong sơn môn chốn tổ chùa Thắng Phúc ,chùa Phong Quang về chúc mừng thượng tọa vừa được giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa.