Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử

0
401

Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử