Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử

0
1022

Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử