Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử

0
358

Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử