Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử

0
75

Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử