Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử

0
270

Thượng tọa Thích Quảng Minh phát quà tết cho phật tử