Thượng tọa Thích Quảng Minh trụ trì chùa Thắng Phúc khánh thành đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

0
3006

Hôm nay Thượng tọa Thích Quảng Minh trụ trì chùa Thắng Phúc khánh thành đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Sau đây là 1 số hình ảnh chi tiết:

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here