Kỷ niệm 87 năm ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và cầu siêu AHLS 27/7

0
1100

Một số hình ảnh Kỷ niệm 87 năm ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và cầu siêu AHLS 27/7 :

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here