Phó thủ tướng dự lễ khánh thành đền thờ tướng quân Trần Quốc Thành

0
431