Tưởng niệm 42 năm ngày mất cố chủ tịch Tôn Đức Thắng

0
76

Tưởng niệm 42 năm ngày mất cố chủ tịch Tôn Đức Thắng