UBND tỉnh Long An kính mời ban quản lý di tích đền Tôn Đức Thắng

0
386

UBND tỉnh Long An kính mời ban quản lý di tích đền Tôn Đức Thắng dự lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng.

ubnd tỉnh Long An (4)