Lễ hội khai xuân chùa Thắng Phúc

0
505

Lễ hội khai xuân chùa Thắng Phúc và thượng lương cất nóc ngôi bảo hùng bảo điện.

Ngày 20 tháng giêng năm quý mão 2023