Sắc xuân chùa Thắng Phúc

0
86

Sắc xuân chùa Thắng Phúc
Đêm mùng 8 tháng giêng năm Qúy Mão năm 2023